1. Feltételek

A https://vandor.studio/hu/ webhelyre való belépéssel vállalja, hogy kötelezi magát a szolgáltatási feltételek, az összes alkalmazandó törvény és szabályozás betartására, és beleegyezik, hogy felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor tilos a webhely használata vagy annak elérése. A weboldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjog védi.

 

2. Felhasználási feltételek

A tartalom (információk vagy képek) egy példányának ideiglenes letöltésére a Vandor Krisztina e.v. weboldalán csak személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti használat céljából kerülhet sor. Ez egy licenc megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és a jelen licenc alapján Ön nem módosíthatja vagy másolhatja az anyagokat; nem használhatja fel az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre; távolítsa el az anyagokon szereplő szerzői jogi vagy egyéb tulajdoni jelölések; vagy az anyagokat más személynek továbbítani, vagy az anyagokat bármely más szerveren „tükrözni”. Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha Ön megsérti ezen korlátozások bármelyikét, és felmondhatja Vándor Krisztina e.v. bármikor. A tartalom megtekintése után, vagy a licenc megszűnésekor a birtokában lévő letöltött elektronikus vagy nyomtatott formátumú anyagokat meg kell semmisítenie.

 

3. Nyilatkozat

A Vandor Krisztina E.V. weboldalán található anyagok „amint vannak” alapon kerülnek rendelkezésre bocsátásra. Vándor Krisztina e.v. nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, és ezennel visszautasít és megtagad minden egyéb szavatosságot, ideértve – korlátozás nélkül – a vélelmezett garanciákat vagy feltételeket az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdonjogok megsértésére vagy a jogok egyéb megsértésére vonatkozóan.Továbbá Krisztina Vandor e.v. nem vállal garanciát és nem vállal semmilyen kijelentést a weboldalán vagy az ilyen anyagokkal vagy az oldalra hivatkozott webhelyeken található anyagok felhasználásának pontosságával, valószínű eredményeivel vagy megbízhatóságával kapcsolatban.

 

4. Korlátozások

Vandor Krisztina vagy annak szállítói semmilyen esetben nem felelnek semmilyen károkért (ideértve – korlátozás nélkül – az adatok vagy a profit elvesztéséből vagy az üzleti megszakításból származó károkat) amelyek a Vandor Krisztina weboldalán található információk vagy képek használatából vagy esetleges használhatatlanságából adódnak, még akkor sem, ha Vándor Krisztinát vagy az általa meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítik az ilyen kár lehetőségeiről. Mivel egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos jótállások korlátozásait vagy a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, ezek a korlátozások ilyen esetben nem vonatkoznak Önre.

 

5. Közölt információk hitelessége

A Vandor Krisztina e.v. weboldalán megjelenő anyagok műszaki, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Vandor Krisztina e.v. nem garantálja, hogy a webhelyén található bármely anyag pontos, teljes vagy naprakész. Vandor Krisztina e.v. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. Vandor Krisztina e.v. nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

 

6. Linkek

Vandor Krisztina e.v. nem vizsgálta felül a webhelyéhez kapcsolódó összes webhelyet, és nem vállal felelősséget az ilyen hivatkozott webhelyek tartalmáért. Bármely link beillesztése nem jelenti azt, hogy Vandor Krisztina jóváhagyta a webhelyet. Bármely ilyen kapcsolódó weboldal használata a felhasználó saját felelőssége.

 

7. Módosítások

Vandor Krisztina e.v. a weboldal szolgáltatási feltételeit bármikor, értesítés nélkül módosíthatja. A weboldal használatával vállalja, hogy kötelezi magát a szolgáltatási feltételek akkori aktuális verziójának betartására.

 

8. Korlátozó jog

Ezeket a szolgáltatási feltételeket a Magyar törvények szabályozzák és értelmezik, és visszavonhatatlanul alárendelte magát az adott állam bíróságai kizárólagos joghatóságának.