Szolgáltatás feltételei

1. Feltételek

A https://vandor.studio webhelyre való belépéssel vállalja, hogy kötelezi magát a szolgáltatási feltételek, az összes alkalmazandó törvény és szabályozás betartására, és beleegyezik, hogy felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor tilos a webhely használata vagy annak elérése. A weboldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjog védi.

2. Felhasználási feltételek

A tartalom (információk vagy képek) egy példányának ideiglenes letöltésére a Vandor Krisztina e.v. weboldalán csak személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti használat céljából kerülhet sor. Ez egy licenc megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ennek a licencnek alapján nem jogosult:
a letöltött tartalom módosítására vagy másolására;
a tartalom bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) kiállítására;
a szerzői jogi vagy más tulajdonjogi jelölés eltávolítására; vagy
az anyagok másik személynek történő átadására, vagy a tartalom más szerveren történő “tükrözésére”.
Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha megsérti ezeket a korlátozásokat, vagy bármikor visszavonásra kerülhet. A tartalom megtekintése után, vagy a licenc megszűnésekor a birtokában lévő letöltött elektronikus vagy nyomtatott formátumú anyagokat meg kell semmisítenie.

3. Nyilatkozat

A Vandor Krisztina E.V. weboldalán található anyagok „amint vannak” alapon kerülnek rendelkezésre bocsátásra. Vandor Krisztina E.V. nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és ezzel elutasítja és tagadja az összes többi garanciát, ideértve korlátozás nélkül a hallgatólagos garanciákat vagy a forgalmazhatóság feltételeit, az adott célra való alkalmasságot, a szellemi tulajdon megsértésének vagy a jogok egyéb megsértésének megtagadását.
Ezenkívül Vandor Krisztina e.v. nem garantálja és nem tesz semmiféle nyilatkozatot a webhelyén található anyagok felhasználásának pontosságával, valószínű eredményeivel vagy megbízhatóságával kapcsolatban, vagy egyéb módon az ilyen anyagokkal kapcsolatban, vagy a webhelyhez kapcsolódó bármely webhelyen.

4. Korlátozások

Vandor Krisztina vagy annak szállítói semmilyen esetben nem felelnek semmilyen károkért (ideértve – korlátozás nélkül – az adatok vagy a profit elvesztéséből vagy az üzleti megszakításból származó károkat) amelyek a Vandor Krisztina weboldalán található információk vagy képek használatából vagy esetleges használhatatlanságából adódnak, még akkor sem, ha Vándor Krisztinát vagy az általa meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítik az ilyen kár lehetőségeiről. Mivel egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos jótállások korlátozásait vagy a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, ezek a korlátozások ilyen esetben nem vonatkoznak Önre.

5. Közölt információk hitelessége

A Vandor Krisztina e.v. weboldalán megjelenő anyagok műszaki, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Vandor Krisztina e.v. nem garantálja, hogy a webhelyén található bármely anyag pontos, teljes vagy naprakész. Vandor Krisztina e.v. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. Vandor Krisztina e.v. nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

Vandor Krisztina e.v. nem vizsgálta felül a webhelyéhez kapcsolódó összes webhelyet, és nem vállal felelősséget az ilyen hivatkozott webhelyek tartalmáért. Bármely link beillesztése nem jelenti azt, hogy Vandor Krisztina jóváhagyta a webhelyet. Bármely ilyen kapcsolódó weboldal használata a felhasználó saját felelőssége.

7. Módosítások

Vandor Krisztina e.v. a weboldal szolgáltatási feltételeit bármikor, értesítés nélkül módosíthatja. A weboldal használatával vállalja, hogy kötelezi magát a szolgáltatási feltételek akkori aktuális verziójának betartására.

8. Korlátozó jog

Ezeket a szolgáltatási feltételeket a Magyar törvények szabályozzák és értelmezik, és visszavonhatatlanul alárendelte magát az adott állam bíróságai kizárólagos joghatóságának.